Phích cắm lioa, ổ cắm điện 1 ra 3, công tắc quả nhót lioa, đui đèn lioa 

- Phích cắm lioa các loại model eu2f4, eu2f5, eurf5, puk, pukr ....vvv....

- Ổ cắm nối chia 3 ngả lioa model on3nc4, on3nc5, on3ncd 

- Công tắc quả nhót lioa 10a

- Đui đèn lioa các loại model ddxw, ddxb, ddcp, ddx45, ddx90, dd1-3 

PHÍCH CẮM LIOA, Ổ CẮM ĐIỆN 1 RA 3, ĐUI ĐÈN LIOA, CÔNG TẮC QUẢ NHÓT 10A

Zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: